Projecten

Projects

232 projects found
Schola is een Europees samenwerkingsproject dat als doel heeft een brug te slaan tussen formeel leren op school en informeel of non-formeel leren buiten school.
date_range
Duur:
Jan 2016 - Dec 2018
attach_money
Financiering:
Europese Commissie Erasmus+
Scholen geven aan dat het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Nochtans is de impact van een sterke schoolleider op de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk en wordt vastgesteld dat de job van schooldirecteur jaar na jaar complexer wordt. Het is dus cruciaal om de best mogelijke schoolleiders in die functie te krijgen, maar een gebrek aan kandidaten legt druk op deze nood aan zorgvuldige selectie. In dit onderzoek gaan we na wat maakt dat een leraar zichzelf al dan niet beschouwt als poten­tieel schoolleider.
date_range
Duur:
Aug 2018 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Plantaardige oliën zijn waardevolle grondstoffen voor verschillende takken van de industrie. Ze zijn interessant voor voedingstoepassingen, maar ze kunnen ook dienen als bron van hernieuwbare chemicaliën.
date_range
Duur:
Sep 2016 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
Superkritische CO2-extractie is een techniek die weinig op industriële schaal gebruikt wordt. Hier geldt ‘onbekend is onbemind’ en daarom onderzoekt het onderzoekscentrum Duurzame Industrie wat de meest aangewezen manier is om dienstverlening rond superkritische CO2-extractie in de markt te zetten.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Jun 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Van de Russische leerpsycholoog Vygotsky en recenter, op basis van de sociaalconstructivistische leertheorie, weten we dat taal en interactie belangrijk zijn voor het leren van leerlingen. Groepswerk bijvoorbeeld biedt leerkrachten heel wat kansen om zowel vakdoelen als talige doelen na te streven. Daartoe is het noodzakelijk dat leerlingen onder meer efficiënte gesprekstechnieken leren hanteren.
date_range
Duur:
Jan 2014 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
Bij de productie van plantaardige oliën voor voedingstoepassingen ontstaat er een afvalstroom. Onderzoekscentrum Duurzame Industrie wil deze afvalstroom een nieuw leven geven door de hoogwaardige componenten eruit te halen en te gebruiken in cosmetische producten.
date_range
Duur:
Sep 2015 - Dec 2018
attach_money
Financiering:
PWO
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een instrument dat leerkrachten geschiedenis ondersteunt bij het inspelen op niveauverschillen in de klas. We ontwikkelen zo een taxonomie voor historisch inzicht.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO