Projecten

Projects

232 projects found
De sector van de kinderopvang voor baby’s en peuters verkeert in crisis. We bestuderen hoe kinderbegeleiders en verantwoordelijken er samen toch het beste van maken. We focussen daarbij op processen van informele teamvorming.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het thema burgerschap wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs ontwikkelt reflectie- en begeleidingsinstrumenten om schoolteams te ondersteunen in de kwaliteitsvolle integratie van burgerschap in het curriculum.
date_range
Duur:
Apr 2022 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
PWO
TIMSS is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de wiskunde- en wetenschapprestaties van leerlingen in het vierde leerjaar. In dit project slaan de Universiteit Antwerpen en KdG de handen in elkaar om te zorgen voor een optimale relevantie van TIMSS voor het Vlaamse onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Jun 2025
attach_money
Financiering:
Departement Onderwijs & Vorming (Vlaamse Overheid)
In dit praktijkgericht onderzoek werken we samen met basisscholen acties uit om het leiderschapspotentieel en de leiderschapsambities in het team te ontdekken en te ontwikkelen, met het uiteindelijke doel om de interesse voor de job van schoolleider (bepaald door het ‘kunnen’ en het ‘willen’) te verhogen. De ontwikkelde acties zullen bijdragen aan een gedegen loopbaanbeleid voor leer¬krachten en potentiële schooldirecteurs, en een proactief opvolgingsbeleid voor directeurs.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
U-CANsim ontwikkelde een breed inzetbare toolchain en methodiek ter ondersteuning van het werkveld, bestaande uit bedrijven die reeds actief zijn of actief willen worden in de automotive herfabricage sector. De ondersteuning concentreert zich op een belangrijke stap in het herfabricage proces: het testen van geherfabriceerde onderdelen als kwaliteitscontrole.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Maa 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe kunnen we veiligere evenementen organiseren? Dit onderzoek wil de evenementensector helpen om de verschillende veiligheidsrisico’s op een evenement in kaart te brengen, zodat ze beter beheerst kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een integraal veiligheidsmodel voor evenementen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk begeleidt 19 projecten die verbinding leggen tussen jeugdwerk en kinderen en jongeren die er moeilijk toegang toe krijgen.
date_range
Duur:
Jul 2021 - Jun 2023
attach_money
Financiering:
ABB,
JCM
Mensen kunnen na een beroerte verschillende stoornissen ervaren, waaronder cognitieve stoornissen die desoriëntatie in tijd en ruimte, verminderde informatieverwerking in tijd en volume, en aandachtsproblemen inhouden. Dit project beoogt een oplossing te bieden voor de bovengenoemde problemen door middel van een Virtual reality (VR) applicatie.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
IOF POC
Afvalwaterzuiveringslib, een restproduct, bevat veel vetten en oliën die nu nog onderbenut zijn. Onderzoekscentrum Duurzame Industrie zoekt uit hoe deze vetten geëxtraheerd en gezuiverd kunnen worden voor hoogwaardige toepassingen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Veel industriële sectoren werken met plantaardige vetten zoals kokos- en palmolie. Op vlak van duurzaamheid scoren deze vetten niet goed. Alternatieve vetten uit insecten kunnen helpen om de industrie duurzamer te maken. Het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG onderzoekt dit.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO