Projecten Expertisecentrum Duurzame Chemie

Veel industriële sectoren werken met plantaardige vetten zoals kokos- en palmolie. Op vlak van duurzaamheid scoren deze vetten niet goed. Alternatieve vetten uit insecten kunnen helpen om de industrie duurzamer te maken. Het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG onderzoekt dit.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Afvalwaterzuiveringslib, een restproduct, bevat veel vetten en oliën die nu nog onderbenut zijn. Onderzoekscentrum Duurzame Industrie zoekt uit hoe deze vetten geëxtraheerd en gezuiverd kunnen worden voor hoogwaardige toepassingen.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
U-CANsim ontwikkelde een breed inzetbare toolchain en methodiek ter ondersteuning van het werkveld, bestaande uit bedrijven die reeds actief zijn of actief willen worden in de automotive herfabricage sector. De ondersteuning concentreert zich op een belangrijke stap in het herfabricage proces: het testen van geherfabriceerde onderdelen als kwaliteitscontrole.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Maa 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Bij de productie van plantaardige oliën voor voedingstoepassingen ontstaat er een afvalstroom. Onderzoekscentrum Duurzame Industrie wil deze afvalstroom een nieuw leven geven door de hoogwaardige componenten eruit te halen en te gebruiken in cosmetische producten.
date_range
Duur:
Sep 2015 - Dec 2018
attach_money
Financiering:
PWO
Superkritische CO2-extractie is een techniek die weinig op industriële schaal gebruikt wordt. Hier geldt ‘onbekend is onbemind’ en daarom onderzoekt het onderzoekscentrum Duurzame Industrie wat de meest aangewezen manier is om dienstverlening rond superkritische CO2-extractie in de markt te zetten.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Jun 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Plantaardige oliën zijn waardevolle grondstoffen voor verschillende takken van de industrie. Ze zijn interessant voor voedingstoepassingen, maar ze kunnen ook dienen als bron van hernieuwbare chemicaliën.
date_range
Duur:
Sep 2016 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
Alle bestaande methoden voor het beoordelen van smaak en geur van producten maken gebruik van een panel van experten. Dit is tijdsintensief en duur. Het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van KdG ontwikkelt een methode om op basis van chemische analyses smaak en geur te voorspellen.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoek gaan we op zoek naar olie-oplosbare natuurlijke antioxidanten of bestaande natuurlijke antioxidanten zo modificeren dat ze olie-oplosbaar worden.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Nanocellulose heeft speciale fysische eigenschappen en kan daarom gebruikt worden in allerlei interessante toepassingen, bijvoorbeeld als verdikkingsmiddel in voeding of als controlled-release agent in medicijnen. De productie van nanocellulose is echter zeer energie-intensief. In dit project ontwikkelen we een minder energie-intensieve productiemethodes voor nanocellulose.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO
In het PWO-onderzoek bekijken we hoe de ontwikkelaar een nauwkeurig, energie-efficiënt machine learning model kan ontwikkelen, d.m.v. tiny machine learning. Een model dat deployed kan worden op een draagbaar end-point device.
date_range
Duur:
Dec 2021 - Nov 2023
attach_money
Financiering:
PWO
MethOpt focust op een emissiereductie gefocust op technische haalbaarheid en economische meerwaarde voor de binnenschipper. Door de data van de emissiemetingen op de state af the art motorentestbank van het onderzoekscentrum te koppelen aan een economische kosten/batensimulatie, wordt een optimaal economische methanolinjectiestrategie bepaald.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In het LOGAN project wil het expertisecentrum Duurzame Chemie de mogelijkheden verkennen van het gebruik van extracten van lokale gewassen als biociden.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit project LinkedCar is de Proof-of-Concept van het Connected Mobility Ecosysteem (CME), dat data van personenwagens via een BlackBox device oplaadt naar de cloud, ontcijfert en ter beschikking stelt aan bestuurders (mobile app) en B2B-klanten (dashboard).
date_range
Duur:
mei 2021 - Apr 2023
attach_money
Financiering:
Cofinanciering,
VLAIO ontwikkelingsproject
Voertuigen zijn tegenwoordig uitgerust met tientallen sensoren die data genereren. Die data wordt gedeeld tussen de verschillende Elektronische Control Units (ECU’s) via de interne voertuignetwerken (CAN-netwerken). Het onderzoekscentrum Duurzame Energie en Mobiliteit ontwikkelt een algoritme om deze CAN-berichten te interpreteren.
date_range
Duur:
Jan 2017 - Aug 2018
attach_money
Financiering:
PWO
De innovatie in de automobielsector wint steeds aan vaart. Binnen enkele jaren zijn, door de opkomst van het internet of things (IoT), de meeste wagens “connected”. Dit wil zeggen dat ze autonoom kunnen communiceren met externe smart city platformen.
date_range
Duur:
Okt 2019 - Sep 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Met EXPLAINMED ontwikkelen we een tool die dokterstaal voor iedereen verstaanbaar maakt. Met AI zet deze tool ingewikkelde doktersverslagen om naar voor iedereen begrijpelijke informatie en helpt de patiënt zo verder.
date_range
Duur:
Jan 2024 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
Amai!
date_range
Duur:
Sep 2008 - Aug 2011
Elke afvalwaterzuiveringsinstallatie brengt een nieuwe afvalstroom met zich mee: spuislib. Waterzuiveringsbedrijven laten dit spuislib meestal tegen betaling verwijderen. In dit project zullen de geëxtraheerde EPS uit spuislib gevalideerd worden in lijm en een nabehandeling voor beton.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Jan 2021
attach_money
Financiering:
IOF POC
In dit project helpen we bedrijven bij het vergroenen of verduurzamen van hun processen en producten.
date_range
Duur:
Jan 2018 - Dec 2018
attach_money
Financiering:
Provincie Antwerpen
Met dit project willen we bijdragen aan een verdere integratie van IT en digitalisering in de chemische en farmaceutische industrie, door een methodologie van real-time beeldanalyse te ontwikkelen.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Maa 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Wanneer lichaamseigen cellen worden ingezet om een patiënt te behandelen, worden deze cellen bewaard onder extreem koude temperaturen. Echter, overleven vele cellen het invriezen en ontdooien niet. Ons onderzoek focust zich op het vinden van een succesvolle invriesprocedure, waarbij zo veel mogelijk cellen de extreem koude temperaturen overleven.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
CremAN helpt bedrijven op weg naar een circulaire industrie door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van testbanken waarmee de werking van een onderdeel na herfabricatie of revisie getest kan worden.
date_range
Duur:
mei 2023 - Apr 2024
attach_money
Financiering:
IOF POC
In dit onderzoek naar biodiesel optimalisatie bepalen we de optimale vetzuursamenstelling van biodiesel om uitlaatgasemissies in de binnenvaart te minimaliseren.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Tijdens het zuiveringsproces van afvalwater wordt er slib geproduceerd als afvalproduct. Bedrijven moeten betalen om spuislib te laten verwijderen. Wanneer dit spuislib gevaloriseerd kan worden door de extractie van EPS kunnen bedrijven de kost voor het verwijderen van het spuislib reduceren. EPS kan vervolgens een grondstof zijn voor lijmen. Het spuislib zal niet langer gezien worden als kostelijk afvalproduct, maar als grondstof.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
In dit project extraheren we natuurlijke kleurstoffen uit nevenstromen afkomstig van de landbouw en de voedingsindustrie. We gebruiken deze kleurstoffen voor het kleuren van textiel en voeding en voor de productie van gekleurde inkt.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
bAIcycle laat fietsers zélf de staat van de fietswegen in kaart brengen met enkel een fiets, een smartphone en een app. Met de verzamelde data kunnen overheden de staat van de fietspaden verbeteren.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Sep 2025
attach_money
Financiering:
Slimme Regio Provincie Vlaams-Brabant