Projecten Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk

AVDEL is de Academie Voor De Eerste Lijn: 4 universiteiten en 6 hogescholen, waaronder KdG, bundelen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.
date_range
Duur:
Apr 2019 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
Fonds Daniël De Coninck (KBS)
Het doel van dit onderzoek is het specificeren van instrumentele en procesmatige criteria noodzakelijk voor migratie- en cultuursensitieve reminiscentie als betekenisvolle activiteit zodat het kan ingezet worden in dementiezorg voor Vlaamse ouderen met een (arbeids)migratie-achtergrond.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Dit praktijkgericht onderzoek in de stad Antwerpen biedt een antwoord op concrete noden van het basisonderwijs in het omgaan met armoede in de klascontext. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen onderwijzers van de eerste graad op een krachtgerichte manier omgaan met armoede in een klas- en schoolcontext.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Apr 2021
attach_money
Financiering:
PWO
In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede. We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.
date_range
Duur:
Sep 2004 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
Contractonderzoek,
Interne middelen
date_range
Duur:
Sep 2018 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit onderzoek is om, aan de hand van het werkconcept collectieve innerlijke handelingsruimte een leerruimte te ontwikkelen waar sociale professionals, vanuit verbinding met de individuele en collectieve zingevende dimensie, in team antwoorden kunnen zoeken op de praktijkuitdagingen die hen confronteren.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het onderzoekscentrum Sociale Inclusie ontwikkelde de voorbije jaren evaluatie- en reflectie-instrumenten voor empowerend sociaal werk. Bij de voorstelling daarvan blijkt telkens opnieuw dat vele organisaties worstelen met het vereiste ‘impact meten’. Hét generieke doel van hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbaren is empowerment … en net dat blijkt moeilijk aantoonbaar of meetbaar.
date_range
Duur:
Sep 2019 - Feb 2022
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoeksproject willen we bijdragen tot een positief oriënterings- en keuzeproces bij (ex-) nieuwkomersleerlingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs via het opzetten van een buddy/mentoringproject.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Feb 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Okt 2018 - Aug 2020
attach_money
Financiering:
PWO
We onderzoeken hoe professionals en vrijwilligers van specifieke sociaal-sportieve praktijken aan de slag gaan met welzijnsnoden van hun (jonge) deelnemers, op welke (peer)ondersteuningsgrenzen ze botsen en wat zij nodig hebben om meer ruimte te creëren voor welzijnsvragen en verbinding te maken met lokale, ondersteunende welzijnsactoren.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO