Projecten Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk

date_range
Duur:
Jan 2019 - Dec 2024
attach_money
Financiering:
Fonds Daniël De Coninck (KBS)
Dit praktijkgericht onderzoek in de stad Antwerpen biedt een antwoord op concrete noden van het basisonderwijs in het omgaan met armoede in de klascontext. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen onderwijzers van de eerste graad op een krachtgerichte manier omgaan met armoede in een klas- en schoolcontext.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Aug 2020
In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede. We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.
date_range
Duur:
Sep 2004 - Dec 2025
date_range
Duur:
Sep 2018 - Sep 2020
date_range
Duur:
Sep 2012 - Maa 2013
date_range
Duur:
Sep 2018 - Dec 2020
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Okt 2018 - Aug 2020
attach_money
Financiering:
PWO