Projecten onderzoekscentrum Sociale Inclusie

AVDEL is de Academie Voor De Eerste Lijn: 4 universiteiten en 6 hogescholen, waaronder KdG, bundelen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.
date_range
Duur:
Apr 2019 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
Fonds Daniël De Coninck (KBS)
Het doel van dit onderzoek is het specificeren van instrumentele en procesmatige criteria noodzakelijk voor migratie- en cultuursensitieve reminiscentie als betekenisvolle activiteit zodat het kan ingezet worden in dementiezorg voor Vlaamse ouderen met een (arbeids)migratie-achtergrond.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Dit praktijkgericht onderzoek in de stad Antwerpen biedt een antwoord op concrete noden van het basisonderwijs in het omgaan met armoede in de klascontext. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen onderwijzers van de eerste graad op een krachtgerichte manier omgaan met armoede in een klas- en schoolcontext.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Apr 2021
attach_money
Financiering:
PWO
date_range
Duur:
Sep 2018 - Dec 2020
attach_money
Financiering:
PWO
Hoe werk je gedragen en interprofessioneel samen in de ouderenzorg op wijkniveau? We onderzoeken welke proactieve, persoonsgerichte en holistische eerstelijnszorg nodig is voor de steeds complexere zorgnood van ouderen en hun mantelzorgers.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Het doel van dit onderzoek is om, aan de hand van het werkconcept collectieve innerlijke handelingsruimte een leerruimte te ontwikkelen waar sociale professionals, vanuit verbinding met de individuele en collectieve zingevende dimensie, in team antwoorden kunnen zoeken op de praktijkuitdagingen die hen confronteren.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Het onderzoekscentrum Sociale Inclusie ontwikkelde de voorbije jaren evaluatie- en reflectie-instrumenten voor empowerend sociaal werk. Bij de voorstelling daarvan blijkt telkens opnieuw dat vele organisaties worstelen met het vereiste ‘impact meten’. Hét generieke doel van hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbaren is empowerment … en net dat blijkt moeilijk aantoonbaar of meetbaar.
date_range
Duur:
Sep 2019 - Feb 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Ongezond financieel gedrag leidt tot schulden en schulden leiden tot meer ongezond financieel gedrag. Hoe doorbreek je de cirkel? We deden samen met de stad Antwerpen impactonderzoek naar het project Schuldsanering.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Nov 2023
attach_money
Financiering:
Stad Antwerpen
Het huidige versnipperde aanbod aan welzijnsvoorzieningen zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen hun weg naar of in de jeugdhulp niet vinden.
date_range
Duur:
Sep 2019 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoeksproject willen we bijdragen tot een positief oriënterings- en keuzeproces bij (ex-) nieuwkomersleerlingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs via het opzetten van een buddy/mentoringproject.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Feb 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Okt 2018 - Aug 2020
attach_money
Financiering:
PWO
We onderzoeken hoe professionals en vrijwilligers van specifieke sociaal-sportieve praktijken aan de slag gaan met welzijnsnoden van hun (jonge) deelnemers, op welke (peer)ondersteuningsgrenzen ze botsen en wat zij nodig hebben om meer ruimte te creëren voor welzijnsvragen en verbinding te maken met lokale, ondersteunende welzijnsactoren.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
We ontwikkelen handvaten voor opbouwwerkers voor binnenschippers om hun aanbod beter af te stemmen op de noden en behoeften van de varende gemeenschap. Lees het eindrapport.
date_range
Duur:
Dec 2020 - Nov 2021
attach_money
Financiering:
De Schroef vzw,
Departement Zorg (Vlaamse overheid)